ساقیا آمدن عید مبارک بادت  وان مواعید که کردی مرواد از یادت در شگفتم که در این مدت ایام فراق برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادتاینا رو سکوت مینویسه جالب نه دوستم اما از دست ناراحت نه میدونم میگذرد بعد قولی کردم ولی دارم تلافی میکنم

زندگی بزرگ ترین موهبتی است که خداوند به ما عطا کرده است . تنها مجالی برای بودن،رشد کردن،بالنده شدن،آموختن،عمل کردن و دوست داشتن . پس لحظه به لحظه ی آن را قدر بدانیم و قطه قطره اش را بچشیم

اینهم یکی دیگه از شاهکارش هست واقعا قشنگه اینه اسمش سکوت و در وبلاکش بدون موضوع می نویسه  دسته بدون موضوعهمین یک کلام به صد کلام خوب مطالبی دیگه هم داره مانند آرزو دارم شبی عاشق شوی
آرزو دارم بفهمی درد را
تلخی برخورد های سرد را
می رسد روزی که بی من لحظه ها را سر کنی
می رسد روزی که مرگ عشق را باور کنی
می رسد روزی که شب ها در کنار عکس من
نامه های کهنه ام را مو به مو از بر کنی دوست دارمبریم ببینیم امروز چیکار میکنه .


دوشنبه سوم 1 1388
X